Serviciul de Probațiune Olt face angajări. Cinci posturi sunt vacante

Serviciul de Probațiune Olt a scos la concurs cinci posturi ce sunt vacante. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune cuprinde următoarele etape: selecția dosarelor, testarea cunoștințelor teoretice, prin susținerea unei probe scrise sub forma unui test grilă, interviu, testarea medicală și psihologică și repartizarea pe posturilor. Media generală de promovare a concursului trebuie să fie de cel puțin 7. Cei care își depun dosarele trebuie să fie licențiați în asistență socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept.

Proba scrisă va avea loc pe 7 martie 2021, la București, într-o locație ce va fi ulterior anunțată, data limită de depunere a dosarelor fiind 22 ianuarie. Candidaților nu li se cere vechime în muncă sau în specialitatea diplomei de licență, însă trebuie să plătească o taxă de înscriere la concurs de 100 de lei.

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși în urma verificării dosarelor de înscriere, precum și candidaților retrași anterior afișării rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor. Cererea de restituire se trimite Direcției Naționale de Probațiune și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Taxa pentru examinarea medicală este 462,5 lei și se va achita la momentul derulării acestei etape de concurs. (Suma de 416,5 lei se va achita la casieria Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din cadrul Ministerului Justiției, iar suma de 46 lei se va achita la casieria Spitalului Prof. dr. Constantin Angelescu).

La nivel național, Direcția Națională de Probațiune a scos la concurs 151 posturi vacante de consilier de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune județene.

Serviciul de Probațiune Olt funcționează în sediul Tribunalului Olt.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0726.755.429 (Luni – joi, în intervalul 9.00 – 16.00, vineri 9.00 – 14.00), la adresa de e-mail: dp@just.ro sau pe site-ul Ministerului Justiției: http://www.just.ro/minister/cariere/