Slătinenii pot depune cereri pentru tichetele sociale, de Paște. Beneficiarii le vor primi acasă, prin poștă

Până pe 26 februarie, slătinenii pot depune cereri pentru acordarea tichetelor sociale ce vor fi distribuite de Paște.  

„Primăria Municipiului Slatina anunță demararea celui de-al X-lea sezon de depunere cereri pentru acordarea de TICHETE SOCIALE care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2021. În acest sens se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde se vor putea depune cererile în perioada 1 – 26 februarie. Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele zece puncte publice mai sus-menționate și poate fi transmisă totodată on-line cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro”, se arată într-un comunicat al Primăriei Slatina.

Beneficiari ai acestei măsuri pot fi: persoane cu handicap grav sau accentuat; pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente:

  • Pentru pensionari:

− documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;

− act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;

− act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;

  • Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:

− documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat;

− act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;

− act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Primăria Slatina acordă aceste tichete sociale de două ori pe an, de Crăciun și de Paște. Tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi  primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Cele zece puncte vor fi amenajate, după cum urmează:

  1. a) Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire:

– sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;

– Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;

  1. b) Direcția de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire:

– sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;

– Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.

– Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;

  1. c) Direcția Administrare Patrimoniu – 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B;
  2. d) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);
  3. e) Compania de Apă Olt – 2 puncte de primire:

– Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2;

– Casieria Dispecerat: str. Textilistului;

  1. f) Loctrans – 1 punct de primire:

– Casieria din b-dul A.I. Cuza.