Filtre formate din jandarmi și polițiști, la intrarea în Vișina Nouă. Localnicii pot ieși din locuințe doar cu declarație sau legitimația de serviciu

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a emis Ordinul privind instituirea măsurii de carantină zonală în comuna Vișina Nouă. Restricțiile se aplică din această seară, 3 martie, ora 20.00, pentru 14 zile. Pentru ca măsurile să fie aplicate, polițiști și jandarmi vor forma filtre la intrarea în localitate, comandantul acțiunii de la Vișina Nouă fiind adjunctul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, Marin Boată. Astfel, localnicii sau cei care tranzitează zona vor fi verificați.

„În ceea ce privește controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină, precum și asigurarea ordinii publice, acestea vor fi asigurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, comandantul acţiunii fiind Prim-adjunctul Inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt – colonel Marin Boată. Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura”, se arată într-un comunicat remis de Prefectura Olt.

Unitățile de învățământ de pe raza localității rămân închise, iar elevii fac doar cursuri online.

 

Ce măsuri au fost luate

Potrivit Prefecturii Olt, sunt instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în comuna Vișina Nouă și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. În intervalul orar 06,00 – 22.00, în interiorul zonei pentru care s-a impus măsura carantinării, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței /gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) elevii care au domiciliul/reşedinţa în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
n) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
o) participarea la activități religioase;
p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
r) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;

4. În intervalul orar 22,00 – 06,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), n) și p);

5. În/din zona pentru care s-a impus măsura carantinării este permisă intrarea / ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale;

6. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Olt se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștință populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

7. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;

8. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă);

9. Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane;

10. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane;

11. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

Totodată, în cadrul ședinței CJSU de astăzi, 3 martie, s-a hotărât interzicerea următoarele activități:

  1. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
  2. Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip after-school, etc;
  3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
  4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform Adresei Institutului Național de Sănătate nr. 19.941/2020 și Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 60/2020;
  5. Activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
  6. Organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
  7. Organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
  8. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.

 

Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.

Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.

 

Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în stații pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a maximum 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

– administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

– pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;

– numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi cel mult egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

– se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Model declaratie: