Programul Usturoiul: Subvenția de 3.000 de euro la hectar se poate diminua, dacă se depășește bugetul. Valorificarea producției, în perioada 1 iulie-22 noiembrie

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică, marți, 16 martie, Proiectul de Hotărâre privind „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”. Fermierii și formele asociative au termen 10 zile pentru a depune propuneri. Noutatea din acest an este că subvenția de 3.000 de euro pentru hectarul de usturoi va fi diminuată, dacă se depășește bugetul alocat. Valorificarea producției se va face în perioada 1 iulie-22 noiembrie.

În 2020, la nivelul județului Olt, 238 de fermieri au depus cereri pentru a primi subvenția de 3.000 de euro pentru usturoi, dar au fost eligibili 176.

Cum va arăta Programul Usturoiul, în acest an, potrivit actului normativ postat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii:

-valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar;

– resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt în sumă de maximum 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 3.078 mii euro.

– în situaţia în care, după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime prevăzute, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în buget;

-în acest an, valorificarea producţiei de usturoi se face în perioada 1 iulie – 22 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producţiei se depun la direcţiile pentru agricultură până la data de 29 noiembrie.