Primăria Slatina caută medici pentru centrele de vaccinare anti-COVID

Primăria Slatina organizează interviu de selecție pentru medicii care vor să lucreze în centrele de vaccinare împotriva COVID ce funcționează în Slatina, în incinta Liceului Agricol. Interviul va fi organizat pe 8 aprilie, iar candidații se pot înscrie până pe 7 aprilie.

Candidații vor depune la sediul Primăriei municipiului Slatina următoarele documente:

– cerere pentru intrarea în relație contractuală cu Primăria municipiului Slatina pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID -19;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și copii de pe certificate de căsătorie și de naștere, acolo unde este cazul;

– copie de pe diploma de licență;

– copie de pe certificatul de medic;

– copie de pe certificatul de membru al organizatiei profesionale;

– copia avizului anual pentru exercitarea profesiei de medic, cu viza pe anul în curs;

– copia asigurării de malpraxis  valabilă;

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu original.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, Compartimentul Resurse Umane, Funcții Publice, Pregătire Profesională şi la telefoanele (0249) 439233, (0249) 439377.