Restricții de week-end în comunele Bucinișu și Făgețelu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt s-a întrunit luni, 19 aprilie, fiind decise restricții pentru finalul de săptămână în comunele Bucinișu și Făgețelu, unde incidența a depășit 4 cazuri la mia de locuitori. Măsurile instituite vor fi eliminate atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 la mia de locuitori.

Astfel, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a hotărât, pe baza datelor puse la dispoziţie de Direcţia de Sănătate Publică, că încadrarea localităţilor din judeţul Olt în limitele incidenței la 14 zile este următoarea:

I. Localități din judeţul Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori: Bucinişu (rata de incidenţă – 5,21/1.000 de loc.) și Făgeţelu (rata de incidenţă – 4,70/1.000 de loc.).

Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 20 aprilie, și următoarele măsuri specifice incidenței cumulate la 14 zile:

Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00 – 18:00.
Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Prin excepție de la prevederile pct. 2, în intervalul orar 18:00 – 5:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Prin excepție de la prevederile pct. 2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. I.1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. I.1 lit. b)—d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

II. Localități din judeţul Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori: Bucinişu (rata de incidenţă – 5,21/1.000 de loc.), Făgeţelu (rata de incidenţă – 4,70/1.000 de loc.) şi Poboru (rata de incidenţă – 3,29/1.000 de loc.).

Pentru această localitate se aplică, începând cu data de 20.04.2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 432/2021, și următoarele măsuri specifice:

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct.1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct.4, se permite doar activitatea de vânzare a biletelor de tip LOTO, pariuri şi lozuri, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

III. Localitățile din judeţul Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori: Obârşia (rata de incidenţă – 2,50/1.000 de loc.), Icoana (rata de incidenţă – 2,34/1.000 de loc.), Mihăeşti (rata de incidenţă – 2,26/1.000 de loc.), Slătioara (rata de incidenţă – 1,94/1.000 de loc.), Slatina (rata de incidenţă – 1,91/1.000 de loc.), Baldovineşti (rata de incidenţă – 1,88/1.000 de loc.), Bălteni (rata de incidenţă – 1,85/1.000 de loc.), Găneasa (rata de incidenţă – 1,72/1.000 de loc.), Nicolae Titulescu (rata de incidenţă – 1,71/1.000 de loc.), Teslui (rata de incidenţă – 1,68/1.000 de loc.), Balş (rata de incidenţă – 1,61/1.000 de loc.) şi Piatra Olt (rata de incidenţă – 1,56/1.000 de loc.).

Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 20.04.2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 432/2021, și următoarele măsuri specifice:

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;

Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct.1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Totodată, C.J.S.U. Olt a hotărât încetarea aplicării măsurilor prevăzute la art.3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt nr. 31 din 05.04.2021, având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile pentru localitatea Dobrun este mai mică decât 3,5/1.000 de locuitori (0,71/1.000 de locuitori), la art.1 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt nr. 33 din 09.04.2021, având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile pentru localitatea Mihăeşti este mai mică decât 3,5/1.000 de locuitori (2,26/1.000 de locuitori) şi la art.1 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt nr. 34 din 12.04.2021, pentru localitatea Morunglav, având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică decât 3,5/1.000 de locuitori (3,13/1.000 loc.).