Primăria Slatina, un nou apel pentru angajarea personalului medical în centrele de vaccinare

Primăria Slatina a făcut un nou anunț de recrutare pentru personalul medical ce își va desfășura activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID din oraș. Astfel, municipalitatea organizează, miercuri, 19 mai, începând cu ora 10.30, interviu de selecție pentru asistenți medicali.

În vederea participării la interviu, candidații vor depune la sediul Primăriei municipiului Slatina următoarele documente:

– cerere pentru intrarea în relație contractuală cu Primăria municipiului Slatina pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și copii de pe certificate de căsătorie și de naștere, acolo unde este cazul;

– copia actului de studii care atestă calitatea de asistent medical;

– copie de pe certificat de membru al organizației profesionale;

– copia avizului anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical, cu viza pe anul în curs;

– copia asigurării de malpraxis valabilă.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

Înscrierea la interviu se va face la sediul instituției până marți, 18 mai 2021, ora 16.30.

Primăria Slatina are în administrare trei centre de vaccinare fixe, ce funcționează la fostul Liceul Agricol din municipiu, plus cel deschis, vineri, în Parcul Tineretului, unde nu este nevoie de programare, iar oltenii se pot prezenta doar cu buletinul.