Peste 8.700 de șomeri, în Olt. Cei mai mulți olteni fără loc de muncă au vârsta cuprinsă între 40-49 de ani

Potrivit datelor transmise de AJOFM Olt, în luna aprilie, la nivelul județului erau înregistrați 8.718 șomeri, din care 3.925 femei, rata șomajului fiind de 5,41 la sută. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,83 la sută, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,42 pp.

Din totalul de 8.718 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 2.067 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.651 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.717  șomeri provin din mediul rural și  2.001 sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri din Olt, mai exact 2509, au vârsta cuprinsă între 40-49 de ani.

Șomeri pe grupe de vârstă:

< 25 ani – 691
-între 25-29 ani- 298
-între 30-39 ani – 1.212
-între 40-49 – 2.509
-între 50-55 – 2.016
-peste 55 ani -1.992

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,68%), apoi somerii cu nivel liceal (22,14%), urmat de cei cu nivel de instruire instruire primar si fara studii (21,32%), iar 16,75% au absolvit învatamantul profesional/arte și meserii. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 1,58 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,53%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1818 persoane foarte greu ocupabile,  4204 greu ocupabile, 2472 mediu ocupabile, iar 224 sunt persoane ușor ocupabile.

foto: arhivă