ANUNȚ DE ANGAJARE

Spitalul Orășenesc Corabia organizează concursuri de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții de execuție vacante:

-2 posturi infirmieră debutant M.G, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Pediatrie;

-1 post infirmieră debutant M.G, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Medicină Internă.

Concursurile vor avea loc simultan la sediul unității din strada Carpați nr. 116, în data de 22.06.2021, orele 10.00 – proba scrisă, și în data de 25.06. 2021, orele 10.00 – proba interviu.

Condițiile de participare la concursul menționat mai sus sunt cele prevăzute la art.3 din H.G, nr. 286/2011, actualizată, precum și cele specifice, și anume:

-nivelul studiilor: medii sau generale;

-vechimea în muncă – nu este necesară.

-concurs pentru ocuparea postului.

Aceste condiții de participare la concurs vor fi afișate la sediul Spitalului Orășenesc Corabia din str. Carpați nr. 116, pe site-ul www.spitalcorabia.ro, pe site-ul www.stirideolt.ro, precum și pe portalul posturi.gov.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 10.06.2021, orele 16.00, la sediul spitalului din str. Carpați, nr.116.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului și la numărul de telefon 0249/560671 (secretariat comisie de concurs –Cons. Zăvală Costina).