Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani își pot păstra calitatea de asigurat. Ce documente trebuie să depună la CAS Olt

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, care urmează o formă de învățământ de zi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor, sunt asiguraţi fără plata contribuţiei.

Aceștia nu trebuie să realizeze venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate salariilor.

Pentru a fi în continuare asigurați la sănătate, tinerii trebuie să depună la CAS Olt o copie de pe actul de identitate și un document din care să rezulte că au în continuare calitatea de elev sau sunt studenți.

„Pentru menținerea calității de asigurat, tinerii cu vârsta de peste 18 ani vor depune/transmite la casa de asigurări de sănătate copia actului de identitate valabil la data solicitării, precum şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituția de învățământ; absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, vor  transmite  la casa de asigurări un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale”, au transmis reprezentanții CAS Olt.

În județul Olt, din cei 309.947 de asigurați înregistrați, 10.501 fac parte din categoria tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care sunt elevi sau studenți.