12 fermieri din Olt au 27 de hectare cu muștar. APIA primește cereri pentru ajutorul de minimis pentru plante aromatice

12 fermieri din Mihăești, Cezieni, Brastavățu, Osica de Sus și Caracal au cultivat, în acest an, 27 de hectare cu muștar, o plantă cu semințe bogate în ulei, ce sunt folosite în industria alimentară.

Dintre aceștia, doar cinci ar fi eligibili pentru a accesa Programul pentru susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021. Fermierii olteni pot depune cereri pentru acest sprijin până pe 30 iunie.

Schema de ajutor de minimis se aplică pentru susținerea producției la plante aromatice, după cum urmează:

-Busuioc

-Cimbru

-Coriandru

-Fenicul

-Muștar.

Valoarea pe suprafață a ajutorului de minimis este de :

a) 2.600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;

b) 3.400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;

c) 100 euro/ha pentru coriandru;

d) 200 euro/ha pentru fenicul;

e) 150 euro/ha pentru muștar.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program,  fermerii vor fi verificați de către APIA privind plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor/întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare.

Criterii de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis :

–         să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG. nr. 652/16.06.2021;

–         să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare;

–         să depună cerere de înscriere în program;

–         să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru, în conformitate cu prevederile  art. 5 lit. c) din HG. nr. 652/16.06.2021;

–         să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, pentru care solicita ajutor de minimis

–         să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;

–         să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Producțiile minime:

a) 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc;

b) 4.000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;

c) 800 kg samanta/ha pentru coriandru;

d) 650 kg samanta/ha pentru fenicul;

e) 950 kg samanta/ha pentru muștar.

Documente atașate cererii de înscriere în program :

  • Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;
  • Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;
  • Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz;
  • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
  • Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;
  • Adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Înainte cu 10 zile de recoltare, fermierul va notifica APIA pentru a se efectua verificarea la fața locului. Valorificarea producției trebuie efectuată numai după verificarea la fața locului și întocmirea procesului verbal de control.

Termenul limită pentru depunerea documentelor justificative este 15 octombrie 2021.