Analize de prevenție gratuite pentru oltenii cu vârsta de peste 40 de ani. Furnizorii le pot efectua și peste valoarea de contract

În contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale, ce intră în vigoare de la 1 iulie, a fost inclus și un pachet de prevenţie, consultații și analize medicale, pentru persoanele cu vârsta de peste 40 de ani.

Astfel, pachetul cuprinde trei consultații de prevenție gratuite: una de evaluare a factorilor de risc ai pacientului, a doua consultaţie prin care medicul efectuează ceea ce se numeşte intervenţia asupra factorilor de risc şi a treia consultaţie de monitorizare. Inclusiv investigații medicale recomandate de medicul de familie vor fi decontate.

„În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici beneficiază de investigaţii paraclinice – analize de laborator pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Pentru a asigura accesul la investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, acestea pot fi efectuate de furnizori aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract ”, se arată într-un comunicat al CAS Olt.