12 iulie, termen pentru furnizorii de servicii medicale pentru a depune cererile la CAS Olt. Ce condiții trebuie să îndeplinească

CAS Olt a început procesul de contractare cu furnizorii de servicii medicale. Termenul limită de depunere a cererilor şi documentelor necesare încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale este 12 iulie 2021. Până la finalul acestei luni, întreg procesul de contractare se va încheia.

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;

– să fie evaluaţi/acreditați potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

– să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare, în termenele stabilite pentru contractare.

 

Procesul de contractare se va desfășura conform următorului calendar de contractare:

-5 iulie-12 iulie 2021- Primirea și înregistrarea dosarelor de contractare;

-5 iulie-16 iulie 2021 – Verificarea dosarelor de contractare;

-13 iulie 2021- Afișarea listei cu furnizorii admiși în vederea negocierii și încheierii contractelor;

-14 iulie 2021- Termen de depunere a contestațiilor, pentru furnizorii respinși

14 iulie 2021- Rezolvarea contestațiilor. Afișarea listei privind soluționarea contestațiilor.

15 – 21 iulie 2021 – Verificarea capacității tehnice;

22-31 iulie 2021- Negocierea și încheierea contractelor