AJF Olt convoacă Adunarea Generală, pe 14 august. Se discută despre sistemul competițional din sezonul 2021-2022

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Olt convoacă Adunarea Generală, pe 14 august, la ora 11.00, la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina.

În cadrul acestei ședințe va fi aprobat sistemul competițional și programul campionatelor județene, sezonul 2021-2022. Din cauza pandemiei COVID, sezonul 2020-2021 nu a avut loc, pentru că echipele din județ nu au putut îndeplini condițiile sanitare impuse de către autorități.

Fiecare delegat prezent va primi din partea AJF Olt câte o minge de joc.

Ordinea de zi:

 1. Constatarea întrunirii cvorumului;
 2. Aprobarea ordinii de zi;
 3. Alocuțiunea Președintelui AJF Olt;
 4. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial care vor fi și scrutatori;
 5. Afilierea și dezafilierea unor membri;
 6. Prezentarea Raportului de activitate al Biroului Executiv al AJF Olt și al Administrației Asociației de la ultima Adunare Generala și până în prezent;
 7. Prezentarea Raportului economico-financiar pe anul 2020 și aprobarea acestuia prin vot;
 8. Prezentarea Bilanțului Contabil pe anul 2020, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;
 9. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2020 și aprobarea acestuia prin vot;
 10. Prezentarea și aprobarea Planului anual de activitate și a Bugetului anual de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
 11. Aprobarea Regulamentului, Sistemelor competiționale, Programelor de desfășurare ale Campionatelor Județene pentru anul competițional 2021/2022;
 12. Discuții și propuneri pentru activitățile viitoare;
 13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJF Olt din data de 14 august 2021;

foto: arhivă