Investigații de prevenție pentru pacienții de peste 40 de ani, chiar dacă fondurile s-au epuizat. Ce trebuie să scrie medicul de familie în trimitere

Începând cu luna aceasta, investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție, acordate pentru toate categoriile de vârstă, se decontează din fondul alocat de casele de asigurări de sănătate pentru investigații paraclinice, prin intermediul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii paraclinice, în limita valorilor de contract.

În schimb, investigațiile de prevenție pentru pacienții cu vârsta de peste 40 de ani se pot face chiar dacă fondurile au fost epuizate.

„Excepție fac investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție efectuate asiguraților din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, care pot fi acordate de furnizorii de servicii paraclinice și peste valoarea de contract, în limita fondurilor alocate asistenței medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialități paraclinice. Astfel, în situația în care fondurile alocate de casa de asigurări de sănătate au fost epuizate la momentul în care asiguratul solicită acordarea serviciilor recomandate, acesta va beneficia de investigații, urmând ca furnizorul să primească ulterior contravaloarea lor, peste valoarea de contract, prin încheierea unui act adițional, în baza documentelor care justifică acordarea investigațiilor recomandate de medicul de familie pentru evaluarea stării de sănătate a asiguratului asimptomatic cu vârsta de peste 40 de ani”, se arată într-un comunicat al CAS Olt.

Până la tipărirea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice în noul format, care va fi implementat nu mai târziu de data de 30 septembrie 2021, în cadrul consultațiilor de prevenție acordate pentru orice categorie de vârstă medicul de familie va completa forma actuală a biletului de trimitere pentru investigații, astfel:

„În căsuța „PREV” se va nota:

-cifra 1 – pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani inclusiv;

-cifra 2 – pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani inclusiv;

-cifra 3 – pentru copii cu vârsta cuprinsă între  10 și 17 ani inclusiv;

-cifra 4 – pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani;

-cifra 5 – pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 40 de ani și peste.”

În titlul biletului de trimitere, medicul de familie va tăia cu o linie sintagma: „a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.