Se caută ajutor de șef de post pentru sediile de poliție din șase comune din Olt

IPJ Olt organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante de ajutor de șef de post, prin încadrare din sursă externă. Astfel, locurile vacante de ajutor de șef de post sunt disponibile la secțiile de poliție din Poboru, Topana, Obârșia, Urzica, Vădăstrița și Movileni.

Înscrierea se realizează, în perioada 13 septembrie -24 septembrie 2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@ot.politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Candidații vor susține proba fizică, care este eliminatorie, și proba scrisă, care constă în rezolvarea unui test-grilă, ce va avea loc pe 23 octombrie 2021.

Durata de rezolvare a testului este de trei ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.