Postul de manager de la Spitalul Corabia a fost scos la concurs

Postul de manager de la Spitalul Orășenesc Corabia a fost scos la concurs, termenul limită până la care pot fi depuse dosarele fiind 5 septembrie.

La concurs se pot înscrie candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituţii de invãţãmant superior in domeniul fundamental Ştiinţe biologice si biomedicale, ramura de ştiinţã Medicinã, domeniul de licenţã Sãnãtate, specializarea Medicinã sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe juridice, domeniul de licenţã Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe economice, domeniul de licenţã Economie, specializarea economie generalã sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe economice, domeniul de licenţã Management, specializarea Management;
c) sunt medici specialişti sau primari in specialitatea Sãnãtate publicã si management sau absolvenţi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar sau managementul serviciilor de sãnãtate sau similar, organizat într-o instituţie de invãţãmânt superior acreditatã sau absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare in management sanitar sau managementul serviciilor de sãnãtate, avizate de Ministerul Sãnãtãţii in baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii;

d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Candidații trebuie să conceapă un proiect de management ce va fi susținut pe 13 septembrie, rezultatele finale ale concursului urmând a fi afișate pe 15 septembrie.

Candidatul declarat admis urmează să semneze un contract de management pentru patru ani.
Spitalul Orășenesc Corabia este condus de economistul Cristian Filip, cel care ocupă funcția de manager din 2013.