Crește rata șomajului, în Olt

Aproape 7.400 de olteni fără loc de muncă se aflau în evidența AJOFM Olt, rata șomajului fiind de 5,70%, în creștere față de luna august, când rata a fost de 4,57%.

Din totalul de 7.378 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, doar 787 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, 6.591 fiind șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, cei mai mulți olteni fără un loc de muncă provin din mediul rural – 6.082 și 1.296 sunt din mediul urban.

Pe grupe de vârstă, șomerii cei mai mulți fac parte din categoria de vârstă 40 – 49 de ani – 1.659, urmați de cei de peste 55 de ani – 1.622, între 50 și 55 de ani – 1.606, între 30 și 39 de ani – 895, sub 25 de ani – 888, iar cei mai puțini sunt cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani – 708.

„Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt – 36,69%, apoi șomerii cu nivel de instruire liceal – 23,60%, urmați de cei cu nivel de instruire primar și fără studii – 20,47%, iar 16,35% au absolvit învățământul profesional/arte și meserii. Șomerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 1,31%, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,59%”, se arată într-un comunicat al AJOFM Olt.

 

 

 

 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare (un program prin care se stabileşte gradul de ocupabilitate în funcţie de nivelul de pregătire, meserie, experienţă, vârstă şi domiciliu n.r.), se prezintă astfel: 1.923 persoane foarte greu ocupabile, 3.509 greu ocupabile, 1.563 mediu ocupabile, iar 383 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele agenției, mai spune reprezentantul AJOFM Olt.