Un nou concurs pentru postul de șef al IPJ Olt

Postul de șef al IPJ Olt a fost, din nou, scos la concurs, candidații urmând să susțină interviu structurat pe subiecte profesionale pe 9 decembrie. Dosarele de recrutare pot fi depuse până pe 18 noiembrie 2022.  Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 7,00.

Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 12.12-13.12.2022, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

-Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

-studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

-să aibă pregătirea de specialitate:

– cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management

sau

-studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile /specializările /specialităţile /profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii

-să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

-să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

-să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;

-să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

-să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

-să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

-să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

-să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare;

-să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „STRICT SECRET”.

Este pentru a doua oară în acest an când Inspectoratul General al Poliției Române organizează concurs pentru postul de conducere din fruntea IPJ Olt. La concursul pentru ocuparea funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Olt din septembrie, Ionuț Ilinca (nota 6,16) și Adrian Mladin (5,06) nu au obținut note de trecere.

Totodată, la concursul din vara anului trecut pentru funcția de inspector șef al IPJ Olt, Mihai Mihalache a fost singurul candidat înscris, dar nu a obținut notă de trecere la interviul structurat pe subiecte profesionale. Acesta a obținut nota finală 5,62 la singura probă, iar pentru promovarea concursului ar fi avut nevoie de minimum 7.

Mihalache a fost mutat, în această vară, la șefia Poliției Slatina, unde are concurs pe post, după ce a intrat în vizorul ANI. Inspectorii ANI l-au găsit pe Mihalache în stare de incompatibilitate administrativă, după ce ar fi semnat două dispoziții cu privire la soția sa, ce ar fi beneficiat de un coeficient de salarizare mai mare pentru funcția ocupată.

Din octombrie 2017, IPJ Olt este condus doar pe baza împuternicirilor, ultimul inspector șef cu concurs fiind Cătălin Florescu. Acesta se afla la şefia IPJ Olt din 2013, în 2014 promovând concursul organizat pe post. Din octombrie 2017, Florescu a fost numit director al Școlii de Poliție Slatina.

În prezent, la șefia IPJ Olt este împuternicit comisarul șef Ionuț Ilinca, adjunct fiind Daniel Constantin.