Strada Oituz intră în reabilitare, în acest an

Strada Oituz va intra în reabilitare, în acest an, Proiectul de Hotărâre privind „Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și Indicatori Tehnico-Economici pentru obiectivul Reabilitarea străzii Oituz” va fi spus aprobării în ședința Consiliului Local Slatina, din 31 ianuarie.

Lucrările vor fi realizate de Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public (DASIP) din cadrul Primăriei Slatina.

S-a refăcut documentația, iar după aprobarea indicatorilor urmează să se semneze contractul de execuție, o să facem proiectarea și obținem autorizația de construire. După ce CAO va finaliza lucrările pe zona respectivă, începem și noi reabilitarea străzii, pe lângă carosabil sunt prinse și trotuarele”, au declarat reprezentanții DASIP Slatina.

Potrivit Proiectului de Hotărîre, valoarea totală a investiției se ridică la 11.751.342 lei fără TVA, durata de realizare fiind de 14 luni.

În acest proiect sunt prinse: reabilitarea a 1.642 de metri liniar de șosea, 5.241 de metri pătrați de trotuar, peste 4.400 de metri liniari de borduri mari și aproape 4.000 de borduri mici, vor fi ridicate la cote răsuflătorile de gaze și căminele și vor fi executate 65 de guri de scurgere noi.

Investiția este așteaptă de slătineni, mai ales că, așa cum se arată în referatul de aprobare, strada Oituz „prezintă degradări majore ale parții carosabile, cu un sistem rutier neadecvat (asfalt foarte degradat), într-o stare necorespunzătoare, cauzată de acțiunea traficului (în special a traficului greu), a factorilor climaterici și a modului de scurgere a apei de suprafață”.