CAS Olt, controale în cabinetele medicilor de familie, în farmacii și la furnizorii de investigații paraclinice. Ce nereguli au fost descoperite

Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a efectuat acțiuni de control la 332 de furnizorii de servicii medicale, pe parcursul anului 2022.

Cele mai multe verificări au fost în cabinetele medicilor de familie, peste 200, dar și în farmacii și la furnizorii de investigații medicale paraclinice.

„Au fost verificaţi: 221 de medici de familie, 21de furnizori de investigaţii medicale paraclinice, 3 furnizori de dispozitive medicale, 38 de farmacii, 10 stomatologi, alte 5 controale au vizat asistența medicală spitalicească, 20 asistența medicala de specialitate clinica, 5 programele naționale de sănătate, 1control asistența medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, 3 asistența medicală de recuperare-reabilitare și 5 controale au fost efectuate la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu”, a transmis purtătorul de cuvânt al CAS Olt, Constanța Florea.

În cadrul acestor controale, s-a verificat respectarea clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de casa de asigurări de sănătate cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru precum și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării.

Astfel, în urma neregulilor descoperite furnizorilor de serviciilor medicale le-a fost imputată suma de 1.389.585 de lei.

„Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind în suma de 1.389.585 lei.

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost:prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraţilor fără respectarea protocoalelor terapeutice, recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM), constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate înregistrele de consultaţii, cazuri de pacienți care erau internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, servicii medicale raportate ca efectuate pe perioada când asigurații au fost internați în spital și nerespectarea programului de lucru”, a adăugat purtătorul de cuvânt al CAS Olt.