Trei dispozitive medicale au fost incluse pe lista celor decontate de CAS Olt

CAS Olt a anunțat joi, 23 martie, că lista dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu a fost completată cu trei dispozitive medicale noi.

Este vorba despre un dispozitiv în domeniul ORL, respectiv Adezivi pentru filtre umidificatoare și 2 dispozitive în domeniul echipamentelor pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă și anume Suport de presiune pozitivă continua CPAP și Suport de presiune pozitivă continua cu două nivele BPAP.

„Suma care se suportă de casa de asigurări de sănătate pentru Adezivi pentru filter umidificatoare este de 650 lei/set, pentru Suport de presiune pozitivă continua CPAP, casa de asigurări de sănătate suportă 230 lei pe lună iar pentru Suportul de presiune pozitivă continua cu două nivele BPAP, în funcție de tipul suportului de presiune suma decontată variază între 400 de lei și 826 de lei”, se arată într-un comunicat al CAS Olt.

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul dintre membri de familie sau o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta va depune o cerere la casa de asigurări de sănătate, actul de identitate (în copie) și prescripţia medicală pentru dispozitivul medical. Prescripţiile medicale pentru echipamentele pentru oxigenoterapie, ventilaţie noninvazivă şi suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP trebuie să fie însoţite de documente medicale din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea acestor dispozitive.

Documentele se depun la sediul casei de asigurări de sănătate sau se pot transmite prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.