CAS Olt a alocat spitalelor din județ peste 99 de milioane de lei. Au fost încheiat acte adiționale cu aproape 500 de furnizori de servicii medicale

CAS Olt a încheiat cu furnizorii de servicii medicale și dispozitive medicale acte adiționale la contractele existente, pentru perioada aprilie-iunie.

Astfel, bugetul pentru prima jumătate de an este de aproape 260 de milioane de lei.

„În vederea asigurării continuităţii acordării serviciilor medicale, medicamentelor  şi dispozitivelor medicale, casa de asigurări de sănătate a încheiat cu furnizorii de servicii medicale medicamente şi dispozitive medicale pentru perioada aprilie-iunie acte adiționale la contractele existente.

Angajarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor  și dispozitivelor medicale se va  face din sumele repartizate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2023. Suma alocată pentru primele șase luni ale anului  este de aproape 260.000.000 lei”, se arată într-un comunicat al CAS Olt.

CAS Olt a alocat spitalelor din județ peste 99 de milioane de lei.

„Spitalelor din judeţ le-a fost alocată suma de 99.295.390 lei. Pentru decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală s-a alocat suma de 49.509.000 lei, iar pentru medicamente pentru boli cronice utilizate în programele naționale de sănătate 23.852.040 lei.

Medicina de familie a primit 35.849.820lei, asistența medicală pentru specialitățile clinice – 23.556.000 lei, iar pentru specialitățile paraclinice s-au alocat 6.391.480 lei.

Pentru acordarea dispozitivelor medicale CAS Olt a primit 3.179.000 lei, pentru asistența medicală stomatologică 796.000 lei iar pentru îngrijiri medicale la domiciliu  486.000 lei.

Toate aceste sume vor fi cuprinse în bugetul anual”, se mai arată în comunicatul citat.

Casa de Asigurări de Sănătate Olt a încheiat pentru perioada aprilie – iunie acte adiționale cu 459 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.