ANUNȚ

PFA ZAMFIRESCU F MARIUS_cu sediul în Oraș Scornicești, sat Bircii, str. Depozitelor nr. 1A, _anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de:

_0161 – ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU PRODUCȚIA VEGETALĂ, la adresa Oraș Scornicești, sat Bircii, str. Depozitelor nr. 1A.

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, strada Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.