50 de localnici din Mărunței vor primi 3.000 de lei, după ce primăria a fost acceptată în Programul Rabla Local. Pe listă mai sunt alte șapte primării din Olt

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista primăriilor care au fost acceptate în Programul privind casarea autovehiculelor uzate, din cele 500 UAT-uri de la nivel național, opt fiind din județul Olt. Astfel, 50 de localnici din comuna Mărunței, care casează o mașină mai veche de 15 ani, vor primi câte 3.000 de lei fără a fi obligați să-și cumpere alta nouă. Din județul Olt, vor mai primi fonduri în cadrul acestui program și primăriile din Redea, Caracal, Vișina, Pleșoiu, Tia Mare, Giuvărăști și Bobicești.

Practic, din stimulentul de casare de 3.000 de lei, Primăria Mărunței trebuie să asigure 600 de lei pentru fiecare mașină casată, iar 2.400 de lei vor veni de la AFM.

După ce Primăria Mărunței a fost acceptată în program, patru cetățeni din localitate s-au înscris deja online.

„Sunt deja patru persoane din comună care s-au înscris online, vom avea solicitări. Primăria suportă 600 de lei din prima de casare, restul de 2.400 de lei venind de la Mediu. Noi trebuie să avem un buget de 30.000 de lei pentru întreg programul. După depunerile online, Mediu va face verificări și aprobă. Apoi, dosarele vor fi depuse la primărie, urmând ca o comisie să facă din nou verificări. Cei de la Mediu ne vor vira banii în cont, iar noi o să transferăm suma oamenilor înscriși și validați”, a precizat Florina Iova, angajatul Primăriei Mărunței care s-a ocupat de implementarea acestui program.

În perioada 31 iulie-31 august (ora 16.30), persoanele fizice se pot înscrie în Programul Rabla Local prin intermediul unei aplicații informatice.

Prin acest program, autoritățile vor să elimine din trafic autoturismele cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației, fiind stimulată înnoirea parcului auto.

În cadrul programului Rabla Local, proprietarii nu sunt obligaţi să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte mașini aşa cum se întâmplă în cazul programului Rabla Clasic desfăşurat la nivel naţional.

Primăriile din județul Olt acceptate în Programul privind casarea autovehiculelor uzate:

Primăria Redea – sumă aprobată 48.000 de lei, 50 auto uzate;
Municipiul Caracal- suma aprobată 1.200.000 de lei, 500 auto uzate;
Primăria Vișina – suma aprobată 60.000 de lei, 25 auto uzate;
Primăria Pleșoiu – 120.000 de lei, 50 auto uzate;
Primăria Tia Mare – 96.000 de lei, 40 de auto uzate;
Primăria Giuvărăști – 120.000 de lei, 50 auto uzate;
Primăria Bobicești – 48.000 de lei, 20 auto uzate;
Primăria Mărunței – 120.000 de lei, 50 auto uzate;

Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care îndeplineşte următoarele condiţii:

– este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului (a primăriei);

-deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale primăriei, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

-nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetulde stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

– nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

– nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

– se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

– se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la primărie declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/ fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Rabla Local – condiții privind autovehiculul prezentat la casare

Pentru a fi eligibil, deținătorul autovehiculului trebuie se asigure că mașina respectivă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-autovehiculul este înregistrat în evidenţele fiscale ale primăriei

– la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, autovehiculul are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

– autovehiculul are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară

– autovehiculul conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispositive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

sursa foto: Primăria Mărunței, prezentare generală, stradă comuna Mărunței