Medicii pot elibera rețete compensate în urma unor consultații la distanță

Medicii pot elibera rețete pentru medicamente compensate și după data de 1 iulie 2023, în urma unor consultații la distanță.

Practic, pacientul beneficiază de o consultație la distanță, prin orice mijloc de comunicare electronică, după care doctorul îi eliberează rețeta necesară.

Potrivit CAS Olt, medicul va trece consultația în registrul de consultații, notând toate detaliile.

„Reglementările privind acordarea serviciilor medicale la distanță se mențin și după data de 1 iulie 2023.

Astfel, atât medicii de familie, cât și medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultații la distanță, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare precum și pentru afecţiunile cronice, cu respectarea aceloraşi condiţii de acordare ca şi în cazul consultaţiilor în cabinet pentru afecţiunile respective.

Medicul consemnează consultaţia medicală la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care aceasta a fost efectuată, şi  emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv rețeta electronică on-line sau off-line pentru medicamente compensate. Acestedocumente se transmit pacientuluiprinmijloace de comunicare electronică”, a transmis purtătorul de cuvânt al CAS Olt, Constanța Florea.

În cazul consultațiilor la distanță acordate de medicii de specialitate din ambulatoriu, pacienții sunt exceptați de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

Tot la distanță pot fi acordate terapiile psihiatrice, precum și sfatul genetic, acestora aplicându-li-se reglementările legale în vigoare pentru serviciile diagnostice şi terapeutice efectuate în cabinet.

De asemenea, se pot acorda la distanță, prin orice mijloace de comunicare, serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum și în specialitatea psihopedagogie specială – logoped. Și acestor servicii conexe li se aplică reglementările legale în vigoare pentruserviciile efectuate în cabinet.