Senatorul Liviu Voiculescu: „Acordarea burselor școlare nu va mai fi condiționată pentru o anumită categorie de elevi”

Senatorul Liviu Voiculescu a anunțat ca acordarea burselor școlare nu va mai fi condiționată pentru o anumită categorie de elevi.

Astfel, nu se va lua în considerare venitul mediu pe membru de familie.

„Acordarea burselor școlare nu va mai fi condiționată pentru o anumită categorie de elevi. Este vorba despre elevii care provin din familii monoparentale, precum și elevii cu unul din părinți decedat, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie”, a declarat senatorul liberal.

Totodată, președintele PNL Olt, Liviu Voiculescu, a precizat ca Metodologia de acordare a burselor a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Conform documentului, bursele vor fi acordate după cum urmează:
-bursele de merit pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
-bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda pe baza mediei notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare;
-bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional;
-bursele de merit se vor acorda și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare, respectiv pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;
-bursele sociale se acordă elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.