CAS Olt anunță că pacienții nu trebuie să plătească pentru evaluarea și reevaluarea medicală și psihologică, în vederea încadrării în grad de handicap

CAS Olt a anunțat miercuri, 27 septembrie, că furnizorii de servicii medicale aflați în relație contrcatuală cu casele de asigurări nu trebuie să încaseze bani pentru evaluarea și reevaluarea pacienților pentru încadrarea în grad de handical.

„Conform Hotărârii nr. 521 din 26 mai 2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate nu încasează sume pentru documentele medicale necesare evaluării şi reevaluării medicale şi psihologice în vederea încadrării în grad de handicap. Astfel, asigurații care au nevoie de documente medicale necesare pentru evaluare şi reevaluare în vederea încadrării în grad de handicap le vor obține fără să suporte contravaloarea acestora”, se arată într-un comunicat de presă al CAS Olt.

De asemenea, nu se încasează sume nici pentru documentele medicale necesare în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire. Aceste documente se vor elibera potrivit domeniului de competență, în urma serviciilor acordate.