Primăria Slatina a majorat valoarea tichetelor sociale. Slătinenii își pot depune cererile până pe 31 octombrie

Primăria Municipiului Slatina a demarat cel de-al 15-lea sezon privind acordarea tichetelor sociale, care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 2023. Slătinenii își pot depune cererile, în perioada 2 – 31 octombrie, în cele nouă puncte de pe raza municipiului amenajate și în sezonul trecut. Potrivit reprezentanților Primăriei Slatina, valoarea tichetelor sociale a fost majorată de la 100 de lei, la 150 de lei, devenind eligibile și două categorii noi: persoanele cu handicap mediu și beneficiarii pe legi speciale.

Astfel, beneficiari ai acestei măsuri sunt:

 • persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu;
 • pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună;
 • beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale care nu au calitatea de pensionari, ale căror venituri nete cumulate sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună.
  Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente:
 • Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat/mediu:
  – document din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat/mediu;
  – act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal;
  – act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.
 • Pentru pensionari și beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale:
  – documente din care să rezulte atât apartenența la grupul țintă cât și toate veniturile realizate în luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii: cupoane /decizii pensie, indemnizații speciale/alte documente de venituri. Pentru eligibilitate veniturile trebuie să nu depășească 1.200 lei/lună
  -act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal
 • -act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
  Tichetele sociale, în valoare de 150 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.
  Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (150 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.
  Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, sunt amenajate nouă puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează:

a) Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire:

 • sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
 • Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;
  b) Direcția de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire:
 • sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;
 • Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.
 • Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;
  c) Direcția Administrare Patrimoniu – 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B;
  d) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);
  e) Compania de Apă Olt – 1 punct de primire:
 • Casieria din str. Artileriei, nr. 2;
  f) Loctrans – 1 punct de primire:
 • Casieria din b-dul A.I. Cuza.
  Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele nouă puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă prin mijloace electronice la adresa office@das-slatina.ro, cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus.