ANUNȚ/PIERDERE

Pierdut certificat nr. 838/12.09.2023, prin care se atestă că Smaranda Elena, cu domiciliul în comuna Leleasca, sat Mierlicești, județul Olt, a fost angajată la societatea SC Olt Proiect SA din Slatina, în baza contractului de muncă/01.02.1980, având meseria de muncitor calificat machete.

Certificatul, care atesta veniturile obținute cu titlu de “salariu realizat, spor vechime, spor acord, salariu brut”, îl declar nul!