Peste 160.000 de lei, suma imputată de CAS furnizorilor de servicii medicale din județ. Ce nereguli au fost descoperite

De la începutul anului,

Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a efectuat, în acest an, 47 de acțiuni de control, fiind verificați: 18 medici de familie, doi furnizori de investigaţii medicale paraclinice, un furnizor de dispozitive medicale, zece farmacii, un cabinet stomatologic. Totodată, trei controale au vizat asistența medicală spitalicească, cinci- asistența medicala de specialitate clinica, cinci- programele naționale de sănătate, iar două controale au fost efectuate la furnizori de medicină fizică și de reabilitare.

Pentru că au fost descoperite nereguli, specialiștii CAS Olt au imputat furnizorilor de servicii medicale peste 160.000 de lei.
„Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale și a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind însuma de 168.188 de lei”, se arată într-un comunicat al CAS Olt.

Potrivit CAS Olt, principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost: constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, cazuri de pacienti care erau internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, acordarea de certificate de concediu medical fără respectarea prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și nerespectarea programului de lucru.