ANUNȚ public privind decizia etapei de încadrare

DIRECȚIA ADMINISTRAREA STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC Slatina, titular al proiectului“Reabilitare alee acces camine 23-25 strada Crișan”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectului “Reabilitare alee acces camine 23-25 strada Crișan”, propus a fi amplasat în Slatina, str. Crișan, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. I.Moroșanu nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.