Termeni si condiții

Datele personale cuprinse în articolele / videoclipurile / fotografiile publicate în cadrul site-ului nostru nu fac obiectul dreptului de ştergere, conform legislaţiei europene şi naţionale, prelucrarea în scopuri jurnalistice sau de arhivare în interes public a acestora făcând parte din excepţiile prevăzute „pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare” de către Regulamentul UE 2016/679 (GDPR).

Regulamentul poate suferi modificări și poate fi îmbunătățit oricând de către administratorul portalului, fără a fi necesar un mesaj public. Pentru orice alte nelămuriri, probleme, reclamaţii, sesizări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@stirideolt.ro

Protecţia datelor
Stimaţi utilizatori, atunci când Dvs. navigaţi pe acest site sau apelaţi la seviciile noastre, totodată ne transmiteţi datele Dvs. O parte din aceste date (adresa IP, tip browser) intră în posesia noastră automat, iar o altă parte a datelor sunt folosite doar cu acordul Dvs., prin completarea formularului de înregistrare conform exerciţiului paginilor web. Datele Dvs. personale vor fi administrate de prestatorii portalului conform legii şi în mod etic, conform regulilor internaţionale, scrise şi nescrise, ale normelor de protecţie a datelor. Ne străduim să vă informăm de administrarea datelor Dvs., nu numai în general, dar şi în legătură cu serviciile prestate de noi. Dorim să vă facem cunoscute principiile noastre ca să puteţi alege varianta optimă pentru administrarea datelor Dvs.

Directive de protecţie a datelor
Portalul are în vedere protecţia datelor utilizatorilor la fiecare operaţiune de utilizare, transmitere, mod de pastrare a datelor. Nu cedăm datele din care se poate reconstrui autentic identitatea către persoane neîndreptăţite, fără acordul utilizatorului. Păstrăm datele utilizatorilor şi luăm toate măsurile necesare pentru securitatea datelor din punct de vedere redacţional, marketing, şi tehnic.

Datele utilizatorilor nu sunt în pericol în cazul vizitării paginilor
Prin trimiterea datelor sunteţi de acord ca acestea să fie înregistrate în baza de date a ERIVLAD NEWS MEDIA SRL. Datele obţinute pot fi folosite exclusiv de ERIVLAD NEWS MEDIA SRL  în scopuri de marketing. Toate datele vor fi tratate cu confidenţialitate şi nu vor fi divulgate către terţe părţi. În cazul în care infomaţia va fi publică, nu răspundem dacă acestea vor fi utilizate pentru scopuri proprii sau va abuza cineva de ele. Rugăm atenţie deosebită din partea vizitatorilor portalului nostru, în cazul inserării datelor publice. Utilizatorii au dreptul la modificarea datelor proprii. Au acces la date doar persoanele îndreptăţite din redacţie. Opiniile publicate de acestea însă nu pot fi modificate ulterior. Se poate însă repeta publicarea sub altă formă. Nu se ia drept înregistare inserarea opiniilor, intervenţiile, voturile date. În asemenea cazuri, utilizatorul este responsabil pentru opiniile sale. Totodată, administraţia site-ului îşi rezervă dreptul de a şterge sau de a bloca orice mesaje care conţin limbaj injurios sau care aduc jigniri altor persoane. Vizitatorii trebuie să respecte condiţiile de utilizare.

Cunoştinţe tehnice necesare
Ştergerea datelor publice de către utilizator din paginile Internet nu este similară cu nimicirea fizică a datelor. Datele sunt păstrate în toate cazurile. Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul de a schimba regulamentul fără preaviz. Vă recomandăm să citiţi periodic prezentul document, pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.

Reclamații și sesizări
Pentru reclamații și sesizări cu privire la materialele, articolele, comentariile postate pe site-urile de știri ale ERIVLAD NEWS MEDIA SRL, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de mail info@stirideolt.ro și vom soluționa cu prioritate solicitările Dvs.