Direcția Agricolă Olt primește cereri pentru Programul de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița

Crescătorii de porci de reproducție din rasele Bazna și Mangalița se pot înscrie la Directia Județeană pentru Agricultură Olt pentru a beneficia de Ajutorul de minimis în valoare de 1.200 lei/scroafă/an. Cererile pot fi depuse până pe 30 iunie 2023, inclusiv.

Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor care cresc porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, respectiv:

       a) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

       b) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare .

  c) producătorilor agricoli persoane juridice .

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:

  a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;

  b) să deţină scroafe din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, înscrise în registrul genealogic în secţiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate şi înregistrate în BND;

  c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;

  d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 produşi/an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap ;

       e) să identifice şi să înregistreze produşii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 ;

  f) să menţină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv.

Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an.

Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;

  b) document din care rezultă că exploataţia figurează înregistrată în BND, cu animalele identificate şi înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare;

  c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, în copie, după caz;

  d) adeverinţă eliberată de asociaţia acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, vizată de oficiul judeţean de zootehnie, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, detaliată pe crotalii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

  e) registrul exploataţiei completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, deţinute, în copie;

  f) dovadă cont activ de disponibilităţi la bancă/trezorerie.

sursa foto: madr.ro