Echipele din județ, termen până pe 31 iulie să se înscrie în noul sezon. AJF Olt a convocat Adunarea generală, pe 13 august

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Olt a convocat Adunarea generală pe 13 august, ora 11.00, la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina. În cadrul acestei ședințe vor fi aprobate regulamentele, sistemele competiționale și programul de desfășurare pentru Liga a IV-a și a V-a, sezonul 2022-2023.

Echipele din județ au termen până pe 31 iulie să se înscrie în noul sezon.

Potrivit datelor transmise de reprezentanții AJF Olt, în Liga a IV-a s-ar putea înscrie mai multe echipe față de anul trecut.

Ordinea de zi a Adunării generale, din 13 august:
1. Constatarea întrunirii cvorumului;
2. Aprobarea ordinii de zi;
3. Alocuțiunea Președintelui AJF Olt;
4. Desemnarea a 3 (trei) persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial care vor fi și scrutatori;
5. Afilierea și dezafilierea unor membri;
6. Prezentarea Raportului de activitate al Biroului Executiv al AJF Olt și al Administrației Asociației de la ultima Adunare Generala și până în prezent;
7. Prezentarea Raportului economico-financiar pe anul 2021 și aprobarea acestuia prin vot;
8. Prezentarea Bilanțului Contabil pe anul 2021, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;
9. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2021 și aprobarea acestuia prin vot;
10. Prezentarea și aprobarea Planului anual de activitate și a Bugetului anual de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
11. Aprobarea Regulamentului, Sistemelor competiționale, Programelor de desfășurare ale Campionatelor Județene pentru anul competițional 2022/2023;
12. Discuții și propuneri pentru activitățile viitoare;
13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJF Olt din data de 13 AUGUST 2022.

foto:arhivă