Oltenii care și-au închiriat locuințele au obligația să înregistreze contractele la Finanțe

Oltenii ce au locuințe închiriate au obligația să înregistreze contractele la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt. Înregistrarea la organul fiscal a contractelor de închiriere devine obligație începând cu data de 1 ianuarie 2023.

„Astfel, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora”, au transmis reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt.

Sunt exceptate de la înregistrare contractele de arendă și cele din închirierile în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

După apariția normelor Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022, contribuabilii vor ști exact ce sancțiuni riscă cei care nu declară la Finanțe contractele de închiriere.