Spitalul de Psihiatrie Schitu-Greci face angajări. Nu se cere vechime

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a scos la concurs patru posturi de infirmier debutant, angajările fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații trebuie să aibă cel puțin studii generale și nu au nevoie de vechime în muncă.

Dosarele pot fi depuse până pe 28 martie, ora 14.00, iar proba scrisă este organizată pe 10 aprilie. Interviul va avea loc în cel mult patru zile lucrătoare de la data probei scrise de către candidații admiși la proba scrisă.

Sunt declaraţi admişi pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă și minimum 50 de puncte la interviu. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă și proba de interviu.

Mai multe detalii despre acest concurs aici

sursa foto: spital-schitu.ro