Neplata salariului și neacordarea repausului săptămânal, deficiențe descoperite de ITM Olt. Peste 200 de controale la firme de construcții, transport și din agricultură

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt a efectuat, în iunie, 212 controale specifice, în domenii de activitate precum: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane și agricultură. Astfel, au fost descoperite sute de nereguli, cele mai numeroase fiind neplata salariului, neacordarea repausului săptămânal și netransmiterea la termen a contractelor de muncă.

Astfel, în urma verificărilor efectuate au fost identificate peste 234 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, cele mai frecvente fiind:
•neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă;
•neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă;
•netransmiterea la termen, în Registrul General de Evidență a Salariaților, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora;
•neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
•neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție;
•neefectuarea controlului medical periodic.

Totodată, Compartimentul Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă, compartiment ce soluționează diverse solicitări referitoare la relațiile de muncă dintre angajatori și angajați, a eliberat în luna iunie 2023, un număr de 300 extrase cu informații din baza de date Revisal, a efectuat 154 preluări de date și a eliberat un număr de 64 parole pentru transmiterea datelor în Revisal, a înregistrat un număr de 11 contracte colective de muncă și a eliberat 8 adeverințe de vechime pe baza documentelor existente în arhiva instituției.

ITM Olt a înregistrat, în luna iunie 2023, 21 sesizări, în special referitoare la neacordarea drepturilor salariale și a altor drepturi ce decurg din munca prestată, nerespectarea duratei normale a timpului de muncă și a timpului de odihnă, neevidențierea și implicit neplata orelor suplimentare, practicarea muncii fără forme legale, desfacerea abuzivă a contractelor individuale de muncă.

„În toate situațiile de mai sus, s-au dispus controale privind verificarea celor sesizate, s-au dispus măsuri de remediere a deficiențelor constatate.
În cursul lunii iunie 2023, au fost efectuate un număr de 3 acțiuni de informare referitoare la legislația specifică în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, pentru un număr de 229 angajatori.
De asemenea, în cursul lunii trecute, au fost comunicate instituției noastre un număr de 8 evenimente, soldate cu 8 persoane care au suferit incapacitate temporară de muncă”, se arată într-un comunicat al ITM Olt.

foto arhivă, sursa foto: facebook ITM Olt