Se fac angajări la DGASPC Olt. Peste 20 de posturi de infirmier, muncitor, asistent medical și educator, scoase la concurs

DGASPC Olt a scos la concurs mai multe posturi de infirmier, asistent medical, instructor de educație, educator, muncitor pentru centrele pe care le are în subordine din Slatina, Balș, Caracal, Spineni, Drăgănești-Olt și Fălcoiu.  Totodată, Centrul de îngrijire și asistență Spineni are nevoie de un medic. În total, sunt peste 20 de posturi disponibile în cadrul centrelor DGASPC Olt.

Dosarele se pot depune până pe 9 mai 2022, zilnic între 08.00-16.00, iar în zilele de 29 aprilie și 6 mai, între 08.00-13.30, la sediul DGASPC Olt.

Concursul va fi organizat, după următorul calendar:

-19 mai, ora 10.00, proba scrisă;

-interviul va fi susținut în maximum patru zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, începând cu ora 10.00.

Astfel, sunt disponibile următoarele posturi:

1. Complex servicii de tip rezidențial pentru copii Mugurel Slatina:
-Instructor de educație, nivel studii M, treaptă profesională debutant – 1 post: nivelul studiilor: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de Bacalaureat;
vechime într-o funcție cu nivel de studii medii: nu se solicită.

Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:
nivelul studiilor: studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de asistent medical generalist; certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Educator, nivel studii S, grad profesional debutant – 2 posturi:
nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau, după caz, dovada cu foaia matricolă că s-au parcurs discipline compatibile cu modulul psihopedagogie sus-amintit; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: nu se solicită.

2. Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Luminița”, Slatina:

-Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:

nivelul studiilor: studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de asistent medical generalist; certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

3. Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf. Maria”, Balș:

Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 2 posturi:
nivelul studiilor: studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de asistent medical generalist;
certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: nu se solicită.

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă profesională principal – 1 post:
nivelul studiilor: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime într-o funcție cu nivel de studii medii: minimum 3 ani și 6 luni.

4.Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf. Mihail”, Caracal:

Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:
nivelul studiilor: studii postliceale absolvite cu certificat, Tn profesia de asistent medical generalist;
certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

5.Centrul de îngrijire și asistență Spineni:

Medic, nivel studii S – 1 post:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență sănătate, specializarea medicină;
certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:
nivelul studiilor: studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de aistent medical generalist;
certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Infirmieră, nivel studii G – 1 post:
nivelul studiilor: studii generale;
certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeveință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră, în situația promovării concursului;
vechime în muncă necesară ocupării postului: mininum 6 luni.

6.Complex servicii persoane adulte Slatina
Centrul de îngrijire și asistență:
Infirmieră, nivel studii G – 3 posturi:
nivelul studiilor: studii generale;
certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră, în situația promovării concursului;
vechime în muncă necesară ocupării posturilor: minimum 6 luni.

-Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant- 2 posturi:
nivelul studiilor: studii generale;
certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră, în situația promovării concursului;
vechime în muncă necesară ocupării posturilor: nu se solicită.

Cămin pentru persoane vârstnice:

-Infirmieră, nivel studii G – 2 posturi:
nivelul studiilor studii generale;
certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră, în situația promovării concursului;
vechime în muncă necesară ocupării posturilor: minimum 6 luni.

-Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant – 1 post:
nivelul studiilor: studii generale;
certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de Infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră, în situația promovării concursului;
vechime în muncă necesară ocupării postului: nu se solicită.

7. Complex servicii persoane adulte Corabia:

-Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II – 1 post:
nivelul studiilor: studii generale/medii cu calificare în oricare din domeniile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, fochist, dovedită cu acte;
autorizație ISCIR, emisă de ISCIR sau de un agent economic autorizat ISCIR – numai pentru muncitor calificat fochist;
vechime într-o funcție calificată din cele enumerate: minimum 3 ani și 6 luni.

8. Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești I Olt:
-Asistent medical, nivel studii PL, grad profesional debutant – 1 post:
nivelul studiilor: studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de asistent medical generalist;
certificat de membru OAMGMAMR pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

9.Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu:

-Infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant – 2 posturi:
nivelul studiilor – studii generale;
certificat de calificare în meseria de infirmieră/adeverință că este înscris la un curs de infirmieră sau declarație pe propria răspundere că va urma un curs de calificare în meseria de infirmieră, în situația promovării concursului; vechime în muncă necesară ocupării posturilor: nu se solicită.

10. Complexul servicii persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina (Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități):

-Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională IV – 1 post:
nivelul studiilor: studii generale/medii cu calificare în oricare din domeniile: tâmplar, instalator, electrician, zugrav, fochist, dovedită cu acte, sau dovada înscrierii la cursuri de calificare în unul din domeniile menționate; autorizație ISCIR, emisă de ISCIR sau de un agent economic autorizat ISCIR – numai pentru muncitor calificat fochist; vechime în muncă necesară ocupării postului: nu se solicită.

Toate detaliile acestui concurs, accesând link-ul: http://www.dgaspc-olt.ro/dgaspc-olt/informatii-utile/concursuri/anunt-organizare-concurs-personal-contractual-de-executie-26.04.2022