Trei posturi, vacante la Serviciul de Probațiune Olt. Dosarele pot fi depuse până pe 15 iulie

Direcția Națională de Probațiune organizează, în perioada iunie– decembrie 2022, concursul pentru ocuparea a 114 posturi vacante de consilier de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune. La nivelul Serviciul de Probaţiune Olt sunt trei posturi vacante (posturi vacante începând cu 01 decembrie 2022).     

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune se va desfășura în municipiul București, începând cu data de 18 iulie 2022, cu derularea etapei de selecție a dosarelor.

Proba scrisă se va derula în municipiul București, într-o singură zi din intervalul 21 august – 04 septembrie 2022, într-o locație care va fi anunțată ulterior, alături de data exactă a derulării acestei probe.

În funcție de numărul candidaților, anumite etape ale concursului se pot desfășura și la nivel regional.

Datele, precum și locațiile de desfășurare a etapelor ulterioare ale concursului, urmează a fi comunicate, în timp util, pe site-ul Ministerului Justiției, secțiunea Despre noi/Carieră:https://www.just.ro/despre-noi/cariera/, precum și pe site-ul Direcției Naționale de Probațiune, la secțiunea Carieră/Anunț concursuri: https://probatiune.just.ro/anunt-concursuri/.

Candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

b) să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal;

c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop;

e) să se bucure de o bună reputaţie;

f) să fie licenţiat în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept;

g) să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcției pentru care candidează.

Nu este cerută vechime anterioară în muncă sau în specialitatea diplomei de licență.

Testarea medicală şi psihologică prevăzută la lit. d) se va realiza în conformitate cu Metodologia de examinare medicală în vederea selecţiei candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie şi a funcţiilor vacante de conducere din sistemul de probaţiune aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.224/C/2016, respectiv Procedura de evaluare psihologică a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie şi a funcţiilor de conducere din sistemul de probaţiune şi a personalului de probaţiune aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.069/C/2010.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi transmise prin poștă sau serviciu de curierat pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod poștal:050741, până la data de 15 iulie 2022.

Dosarele candidaților transmise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate la oficiul poștal sau la serviciul de curierat cel mai târziu în ultima zi a termenului de înscriere.

Taxa de înscriere la concurs este de 400 lei și se achită, prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul Direcției Naționale de Probațiune:

CONT IBAN: RO02TREZ70520E330500XXXX – taxe și alte venituri în învățământ, deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, CUI 32967779, beneficiar – Direcția Națională de Probațiune.

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși în urma verificării dosarelor de înscriere, precum și candidaților retrași anterior afișării rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Cererea de restituire se trimite Direcției Naționale de Probațiune și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Taxa pentru examinarea medicală este de 462,5 leișise va achita la momentul derulării acestei etape de concurs(sumade 416,5 lei se va achita la casieria Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din cadrul Ministerului Justiției, iar suma de 46 lei se va achita la casieria Spitalului Prof. dr. Constantin Angelescu).

Detaliile acestui concurs, accesând link-ul:

https://probatiune.just.ro/anunt-privind-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-a-114-posturi-vacante-de-consilier-de-probatiune-sesiunea-iunie-decembrie-2022/

foto: Tribunalul Olt, unde funcționează Serviciul de Probațiune Olt.