APIA Olt primește cereri pentru subvenția la motorină. Pentru trimestrul al treilea, fermierii olteni au încasat peste 10 milioane de lei

APIA Olt primește Cereri de plată pentru rambursarea Ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente ultimului trimestru al anului 2022 (perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2022, adică trimestrul IV al anului 2022).

Potrivit datelor transmise de APIA Olt, până acum au fost depuse 330 de cereri pentru trimestrul al IV-lea, însă se pot face solicitări până la finalul acestei luni.

„Pentru 2022 au fost eliberate 1.319 acorduri pentru decontarea motorinei ce a fost utilizată în agricultură. Fermierii au depus cereri pentru fiecare trimestru, iar pentru trimestrul al patrulea se depun acum. Până la această dată, au fost depuse 330 de cereri pentru trimestrul al patrulea. Pentru anul 2023, cei care doreau să beneficieze de subvenția la motorină au depus cereri în decembrie, dar pot fi depuse în continuare, cu reducerea perioadei în care nu au avut cerere. Pentru anul 2023, până la acest moment, au fost depuse 1.392 cereri de acord”, a declarat purtătorul de cuvânt al APIA Olt, Corina Grecea.

În baza solicitărilor depuse în trimestrul al treilea din 2022, fermierii olteni au primit peste 10 milioane de lei ajutor de stat pentru cantitățile de motorină utilizate în agricultură.

Pentru trimestrul III al anului trecut, au fost depuse următoarele cereri; vegetal-588 beneficiari, suma plătită a fost de 9.976.962 de lei; îmbunătățiri  funciare-9 cereri, 215.784 de lei; zootehnic 55 de cereri-238.137 de lei, suma totală plătită pentru cele 652 de cereri fiind de 10.430.883 lei”, au adăugat reprezentanții APIA Olt.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,630 lei/litru.
Documentele care însoțesc cererile de plată:
Pentru sectorul vegetal:
-documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
-situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
-copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
-copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
-adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
– adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic:
-situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
-copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
– situația privind calculul efectivului rulat / efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
– copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:
-situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
– copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
-situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
– copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
-situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
– copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
– dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

sursa foto: madr.ro