Peste 8.000 de șomeri, în evidențele AJOFM Olt. Doar 1.000 primesc indemnizație de șomaj

AJOFM Olt a anunțat că rata șomajului, în luna martie, este de 6,23 la sută, în evidențele instituției fiind înregistrați 8.065 de șomeri, 3.748 fiind femei.

Peste 7.000 de olteni sunt șomeri neindemnizați, adică sunt înregistrați fără loc de muncă și nu beneficiază de niciun ajutor din partea statului. Cei mai mulți șomeri din județ sunt din mediul rural.

„Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,37 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere de 0,14  pp.

Din totalul de 8.065 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.001 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.064  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.599  șomeri provin din mediul rural și  1.466  sunt din mediul urban”, se arată într-un comunicat al AJOFM Olt.

Privind structura șomajului pe grupe de vârstă, cei mai mulți, 1.829, au vârsta cuprinsă între 40-49 de ani, 1.618 au vârsta între 50-55 de ani, iar 1.528 au peste 55 de ani.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,29 %), apoi șomerii cu nivel de instruire liceal (23,47 %), urmat de cei care au absolvit învățământul profesional (19,47 %), iar 16,70 % au cei cu nivel de instruire primar și fără studii. Șomerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 1,23 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,81 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.023 persoane foarte greu ocupabile,  3.675 greu ocupabile, 1.939 mediu ocupabile, iar 428 sunt persoane ușor ocupabile.