Primăria Caracal vrea să scape de 500 de rable. Caracalenii pot primi 3.000 de lei pentru casarea unei mașini. CONDIȚIILE pe care trebuie să le îndeplinească

Consiliul Local al municipiului Caracal a aprobat, pe 20 aprilie, înscrierea în Programul „Rabla Local”, care prevede casarea autovehiculelor uzate, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Dacă cererea depusă de Primăria Caracal va fi aprobată de AFM, caracalenii eligibili care casează o mașină mai veche de 15 ani vor primi 3.000 de lei fără a fi obligați să-și cumpere alta nouă, așa cum prevede Programul Rabla Clasic.

Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea totală a Programului „Casarea autovehiculelor uzate din municipiul Caracal” este de 1.500.000 de lei, și vor putea fi casate 500 de mașini. Primăria Caracal suportă din buget propriu 300.000 de lei, restul sumei venind de la AFM.

Prin acest program, autoritățile vor să elimine din trafic autoturismele cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației, fiind stimulată înnoirea parcului auto.

Astfel, beneficiarii acestui program vor primi un stimulent pentru casare în valoare de 3.000 de lei pentru fiecare mașină, cu condiția îndeplinirii criteriilor din program.

Astfel, este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește următoare condiții:

-este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;

-deține în proprietate o mașină uzată înmatriculată pe numele său de cel puțin cinci ani și se află în evidențele fiscale ale UAT delegat, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezabaterii procedurii succesorale;

-nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, a impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local;

-nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi;

-nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

-se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

-se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și sau inferioară în termen de trei ani de la primirea stimulentului pentru casare;

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;

-la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; daca anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

-are norma de poluare Euro 3 și sau inferioară;

-conține componente esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculelor și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Primăriile se pot înscrie în acest program până pe 28 aprilie, urmând apoi să fie publicate rezultatele și să fie încheiate contractele de delegare.

Primăria Caracal așteaptă aprobarea de către AFM a cererii, urmând ca primarul Ion Doldurea să semenze contractul de delegare.

Ulterior, va avea loc înscrierea în aplicație a solicitanților de finanțare care au domiciliul în raza UAT, în limita bugetului prevăzut de contractul de delegare.

Din județul Olt, și Primăria Vișina s-a înscris în acest program, iar autoritățile din comună se așteaptă să primească fonduri pentru casarea a 25 de mașini.

foto: prezentare generală, stradă Caracal

sursa foto: Facebook Primăria Caracal