Lansarea proiectului „BALȘ – EDUCAȚIE PENTRU UN VIITOR VERDE”

Comunicat de presă

Lansarea proiectului „BALȘ – EDUCATIE PENTRU UN VIITOR VERDE” ASOCIAȚIA INITIATIVA PENTRU COOPERARE SI DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA, în calitate de Beneficiar, in parteneriat cu PRIMARIA ORASULUI BALȘ implementează proiectul „BALȘ– EDUCATIE PENTRU UN VIITOR VERDE”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu

Valoarea totală a proiectului este de 495 859.86lei (inclusiv TVA).

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de educatie si conștientizare a copiilor și tinerilor cu vârsta între 6 si 18 ani din Orașul Balș cu privire la protectia mediului și dezvoltarea de competențe si atitudini responsabile în ceea ce privește mediul înconjurător, într-o perioada de 18 luni, cu un buget de 495.859,86lei.

Obiectiv specific nr. 1: Dezvoltarea de competențe eco-sociale pentru un număr de minimum 505 copii și tineri din comunitatea Balș, prin utilizarea de instrumente de educație non-formală precum: dezbatere, învățarea experimentală, starbusting, brainstorming, joc și voluntariat comunitar.

Obiectiv specific nr. 2: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de la nivelul unităților de învățământ publice și private din comunitate cu privire la utilizarea instrumentelor de educație non-formală în activitățile de educație pentru mediu și schimbări climatice.

Obiectiv specific nr. 3: Încurajarea implicarii copiilor si tinerilor in actiuni de activism pentru un mediu sustenabil, prin organizarea unui concurs de discursuri pe teme de mediu care va avea la bază teme derivate din 12 probleme de mediu;

Obiectiv specific nr. 4: Creșterea nivelului de implicare a copiilor și tinerilor din Orașul Balș în problemele comunității prin promovarea si sprijinirea grupurilor de tineri in ceea ce priveste formularea de propuneri sau actiuni menite a aduce schimbari pozitive în vederea soluționării problemelor de mediu din cadrul comunității Balș.

Durata de implementare a proiectului: de la data de 16.05.2024 până la data 15.11.2025.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: ASOCIAȚIA INITIATIVA PENTRU COOPERARE SI DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA, cu sediul in Judetul Olt, Localitatea Brebeni, Strada Săltănești nr.9, tel. +40735757157, email icdi@icdi.ro.