Senatorul Siminica Mirea, proiect de lege privind acordarea a două zile libere pe an, pentru depistarea precoce a bolilor

Senatorul PSD Olt Siminica Mirea și alți parlamentari au inițiat un proiectul de lege privind promovarea screening-ului, încurajând astfel depistării precoce a bolilor. Descoperite în stadiul incipient, șansele de vindecare cresc.

Astfel, senatorul social democrat a vorbit despre instituirea a doua zile libere pe an pentru efectuarea screening-ului, această perioadă liberă nefiind inclusă în concediul de odihnă.

„Inițiativa instituie următoarele drepturi: două zile libere, într-un an calendaristic, pentru efectuarea screening-ului, care nu se includ în durata concediului de odihnă, acordate și plătite de angajator, la cererea angajaților din sistemul public și privat; două zile de scutire de frecvență, într-un an calendaristic, pentru efectuarea screening-ului, acordate de unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv de instituțiile de învățământ superior, la cererea elevilor, respectiv a studenților; două zile de permisie, într-un an calendaristic, pentru efectuarea screening-ului, acordate de unitățile militare, la cererea cadrelor militare în activitate, a soldaților și a gradaților profesioniști. Controlul medical anual este necesar pentru a monitoriza starea generală a sănătății unei persoane. În schimb, investigația de screening este mult mai complexă și necesită o abordare generală, aplicată fără discriminări. Este un instrument win-win, pentru angajator și forța de muncă, prin diminuarea numărului de concedii medicale”, a declarat parlamentarul PSD de Olt, Siminica Mirea.

Potrivit senatorului Siminica Mirea, titularul dreptului este obligat să depună cererea cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de prima opțiune de programare a screening-ului, dovada fiind făcută cu adeverința de screening eliberată de medicul de familie.