CAS Olt, controale în cabinetele medicilor de familie, în farmacii și la stomatologi. Sancțiuni de aproape 50.000 de lei

Serviciul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a efectuat, în primele trei luni din acest an, 39 de controale la furnizorii de servicii medicale. Astfel, au fost verificați 20 de medici de familie, doi furnizori de investigaţii medicale paraclinice, opt farmacii, doi stomatologi, două controale au vizat asistența medicală de specialitate clinică, iar cinci controale programele naționale de sănătate.

Specialiștii CAS Olt au descoperit nereguli, suma imputată ridicându-se la aproape 50.000 de lei.

„Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligațiilor contractuale aceasta fiind în suma de 49.077,17 lei”, se arată într-un comunicat al CAS Olt.

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control:

– servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii;

– prescriere de medicamente asiguraţilor pe perioada internării;

– acordarea de servicii medicale paraclinice asiguraţilor pe perioada internării;

– cazuri de pacienți care sunt internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare  continuă şi în aceeaşi zi în care a beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi.