Persoanele neasigurate, consultații gratuite pentru afecțiuni cronice sau de prevenție, la medicul de familie. A fost prelungit Contractul-cadru

Pentru asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, a fost prelungit termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 până la data de 31 martie 2023.

Totodată, de la 1 ianuarie, persoanele neasigurate beneficiază de consultații gratuite pentru afecțiuni cronice sau de prevenție, la medicul de familie.

„S-au introdus în actul normative prin care a fost prelungit termenul de aplicare a Contractului-cadru și unele prevederi noi cu aplicare de la 1 ianuarie 2023. Astfel, se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistenţa medicală primară persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat. Neasigurații urmează să aibă acces la o paleta mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultaţiile pentru afecţiuni cronice, precum şi consultațiile de prevenție acordate in aceeaşi modalitate ca şi persoanelor asigurate. Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, care de asemenea vor fi modificate”, se arată într-un comunicat de presă remis de CAS Olt.

Prin același act normativ, toate tarifele pentru decontarea serviciilor medicale spitalicești, atât pentru spitalizarea continuă, cât și pentru cea de zi, dar și pentru serviciile medicale în scop diagnostic-caz, acordate în ambulatoriul de specialitate clinic, care sunt finanţate din fondul alocat pentru asistenţă medicală spitalicească, şi care sunt similare unor servicii medicale standardizate acordate în spitalizare de zi, au fost ajustate ținându-se cont de inflație.

foto: arhivă, internet