Toate dosarele de la Tribunalul Olt, amânate pe o perioadă nedeterminată. Vor fi judecate doar cauzele urgente

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Olt, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, a hotărât, în majoritate, amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată. Protestul va începe pe 23 iunie, urmând a fi judecate doar cauzele urgente, după cum urmează:

Secţia I Civilă

– în materie civilă: ordonanţă preşedinţială, încuviinţare executare silită, suspendare provizorie, suspendare executare, sechestru asigurător, sechestru judiciar, asigurare dovezi, conflict de competenţă, incidente procedurale din cauzele cu obiectele menţionate precum şi cererile de îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv cu aceste obiecte;

– în materie minori şi familie: ordin de protecţie, ordonanţă preşedinţială, stabilirea măsurii de protecţie specială- adopţii şi plasamente, suspendare provizorie, suspendare executare, sechestru asigurător, sechestru judiciar, tutelă, curatelă, internare medicală nevoluntară, conflict de competenţă, incidente procedurale din cauzele cu obiectele menţionate precum şi cererile de îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv cu aceste obiecte;

– în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie, suspendare executare, sechestru judiciar, suspendare grevă, incidente procedurale din cauzele cu obiectele menţionate precum şi cererile de îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv cu aceste obiecte;

Secţia a II – Civilă, de contencios administrativ şi fiscal

– litigii cu profesionişti: încuviinţarea executării silite, ordonanţă preşedinţială, plângere contestaţie tergiversare, sechestru asigurator, sechestru judiciar, suspendare executare silită, suspendare provizorie a executării, termen de graţie/eşalonare plată obligaţie, alte cereri  cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţa, cereri de reexaminare( taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc), incidente procedurale, incompatibilitati, abtineri, recuzare, cereri de acordare facilitati sau de ajutor public judiciar,cereri de indreptare, completare, lamurire aferente cauzelor urgente;

– contencios administrativ şi fiscal: cerere privind fixarea unui termen de urgenţă (Legea 554/2004 art.21), contestaţie tergiversare cauză, litigiu privind achiziţiile publice, litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire, litigiu privind achiziţiile publice – suspendare atribuire, litigiu privind achiziţiile publice – suspendare executare contract, măsuri asigurătorii, ordonanţă preşedinţială, ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u., plângere contestaţie tergiversare, sechestru asigurator, sechestru judiciar, suspendare executare act administrativ, suspendare provizorie a executarii, termen de graţie/eşalonare plată obligaţie, alte cereri în materia achiziţiilor publice, alte cereri  cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţa, cereri de reexaminare( taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc), incidente procedurale- incompatibilitati, abtineri, recuzare, cereri de acordare facilitati sau de ajutor public judiciar,cereri de indreptare, completare, lamurire aferente cauzelor urgente;

– faliment: concordat preventiv, mandat ad-hoc; cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014; contestaţie tergiversare cauză; măsuri asigurătorii; ordonanţă preşedinţială; plângere contestaţie tergiversare; alte cereri  cu privire la care legea prevede judecata in regim de urgenţa; cereri de reexaminare( taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc), incidente procedurale- incompatibilitati, abtineri, recuzare, cereri de acordare facilitati sau de ajutor public judiciar,cereri de indreptare, completare, lamurire aferente cauzelor urgente;

Secţia Penală

-cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (cauze directe şi cauze soluţionate de completuri de contestaţie – judecător de drepturi şi libertăţi), cauzele având ca obiect măsuri preventive  sau alte cauze în care figurează inculpaţi sub puterea unor măsuri preventive, cauzele reglementate de Legea nr.302/2004 ( extrădare, mandat european de arestare, transfer de persoane condamnate), regulator de competenţă, contestaţii la executare, măsurile asiguratorii, măsuri de siguranţă, cauzele cu inculpaţi minori, cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca fiind urgente (ex: cauze în care există iminenţa prescrierii răspunderii penale, cauze in materia executării pedepselor privative de libertate, în materia măsurii de siguranţa a internării medicale si obligării la tratament medical), cererile având ca obiect contestaţie privind durata procesului, incidentele procedurale in cauzele apreciate ca având un caracter urgent .

În comunicatul de presă postat pe portalul Tribunalului Olt se arată că protestul a fost declanșat pentru că „modificarea dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independenţa şi a afecta statutul constituţional al judecătorilor”.