Fermierii olteni pot depune cereri pentru Programul Tomata, începând de săptămâna viitoare. Termenul este scurt, iar DAJ Olt se așteaptă la 6.000 de dosare

Începând de săptămâna viitoare, cel mai probabil de miercuri, fermierii olteni se pot înscrie în Programul Tomata, termenul limită fiind 1 martie 2022. Perioada de înscrieri este foarte scurtă, de aproximativ trei săptămâni, iar reprezentanții Direcției Agricole Județene Olt se așteaptă la 6.000 de dosare. Pentru acest ciclul de producție legumicultorii pot primi 3.000 de euro.

„Programul de susţinere a producţiei de legume în spații protejate pentru anul 2022” se desfășoară după următorul calendar:
-perioada de înscriere pentru ciclul I, exclusiv, tomate este de cel târziu 1 martie 2022, inclusiv, respectiv în perioada 25 iulie-31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de producţie;
-valoarea maximă este de 3.000 de euro/.1000 mp pentru ciclul I -tomate şi de 1.000 de euro/1.000 mp pentru ciclul II –tomate, ardei gras/capia, fasole verde, castraveţi, spanac, salată, ceapă verde;
-valorificarea producției se face în perioada 1 martie-10 iunie, inclusiv, pentru ciclul I, respectiv 15 octombrie-9 decembrie, inclusiv, pentru ciclul II;

Fermierii înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției obținute în spații protejate până la data de 30 iunie 2022, inclusiv, pentru ciclul I, respectiv 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
-să solicite ajutorul de minimis;
-să utilizeze o suprafaţă cultivată în spații protejate de minimum 1.000 mp/ciclu de producţie;
-să marcheze suprafaţa utilizată, la loc vizibil cu o placă-indicator cu o dimensiune minima recomandată de 50 x 70 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul …………………., Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt”;
-să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate;
-să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spații protejate;
-să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor;
-să facă dovada producţiei minime realizate prin documente justificative;
-să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide;
-să nu înregistreze obligaţii fiscal restante la bugetul general consolidate al statului şi să facă dovada că nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscal, contabile, vamale;

Înainte de depunerea cererii, se vor verifica sumele rămase şi potențial a fi primite, de către responsabilii DAJ Olt, în prezenţa potenţialilor beneficiari.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
-copie act identitate solicitant/împuternicit;
-copie după atestatul de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
-împuternicire/procură notarială al/a unui reprezentant;
-copie certificat de înregistrare la ORC,în cazul persoanelor juridice;
-dovadă cont activ bancă/trezorerie;
-adeverință, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
-certificat de atestare fiscală şi cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii;

Dosarul poate fi transmisă la Direcția Agricolă Județeană Olt şi prin mijloace electronice sau poştă/curierat. Documentele trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile să fie certificate conform cu originalul de către fermier.

Adeverinţa în original va putea fi depusă/transmisă prin poştă/curierat până la data de 30 iunie 2022, inclusiv, pentru ciclul I , respectiv 15 decembrie 2022, inclusiv, pentru ciclul II.

Fermierii trebuie să anunțe inspectorii din cadrul DAJ Olt dacă au beneficiat de ajutoare de minimis în perioada 2020-2021, oricare dintre formele de organizare: persoană fizică, persoană juridică, PFA, II, IF.