Activitatea parlamentară a senatorului Siminica Mirea: 63 de inițiative legislative, 15 fiind promulgate legi

Senatorul PSD Siminica Mirea a avut 63 de inițiative legislative, 15 fiind promulgate legi, 46 declarații politice, 37 de interpelări, cinci interpelări adresate Prim- Ministrului României, 19 luări de cuvânt în plen, trei moțiuni, totodată, adresând 89 de întrebări.

Printre cele mai recente inițiative ale parlamentarului olteni se numără:

-Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea „Legii nr.194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare” şi „Legii nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri”

-Propunere legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003;

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

-Propunere legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României;

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.